نرم افزار اندروید و ios  برای سینما تک یزد.اماده ارایه در بازار و app store

سینما تک